Merkezimiz, iş dünyasına “kullanılabilir” ve “paraya” dönüştürülebilir bilgi sunmak amacıyla kurulmuştur. Çünkü, iş dünyasının zamanı kıttır. Bu sebeple, sorunun videolar ve slayt sunumlarıyla değil, pdf metinlerle çözülmesinden yanayız. İş dünyasının, kendilerine yardımcı olacak eğitim ve danışmanlığa prim vereceğine inanıyoruz.

İlk eğitimimiz “Rekabetçi İş Modeli Tasarımı Eğitimi”ydi. Her firmanın müşterisine bir değer sunma ve karşılığında bedel alma hikâyesi vardır. Ancak, günümüzde firmaların ayakta kalabilmeleri için yenilikçi ve rekabetçi iş modeline ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu eğitim, iş dünyasına en uygun bir şekilde sunulmuştur.

İkinci eğitimimiz ise, “İş Dünyası İçin Sözleşme Okuma ve Yazma Eğitimi”dir. Bu eğitimi de aynı amaçla hazırladık.

Ne kadar uygulamaya dönük de hazırlansa, sözleşme okuma ve yazma konusu sıkıcı olduğu için, eğitim notu çok sade bir dille hazırlanmıştır.

2018 yılı Nisan ayında 5174 s. Kanun’a tabi oda ve borsalar seçim yapacaklar. Çok çekişmeli geçecek bu seçimler için de güzel eğitimler hazırlanmıştır: Odalarda Seçim Yönetimi Eğitimi ve Borsalarda Seçim Yönetimi Eğitimi. Eğitim metinleri oda ve borsa çalışanları ve gerekse organlara aday olanlar tarafından bir kılavuz olarak kullanılabilecektir.

Eğitim notu 2018 yılı Nisan ayına kadar mevzuatta yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.
İş Planı Hazırlama Eğitimi ise, iş planı yazmaya ilişkin ihtiyaç çerçevesinde hazırlanmıştır. İddialı bir metin hazırlanmıştır.

KOSGEB’in 2017 yılı Aralık ayında yaptığı değişiklikler eğitim metnine işlenmiştir.

Bilgi teknolojileri uzmanımızın hazırladığı, “Küçük İşletmeler İçin Sosyal Medya Eğitimi” ise önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Hazırlanan yeni eğitimlerimizden birisi de, “Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi (Firmalar, Odalar ve Borsalar, STK’lar için)”dir. Son derecede uygulamaya yönelik hazırlanan eğitim aynı zamanda önemli bilgiler de vermektedir.

Önümüzdeki günlerde Proje Yönetimi Eğitimi, Yetkinlik Bazlı Performans Eğitimi, Hedef Bazlı Performans Eğitimi, Oda ve Borsalarda Organizasyon Yönetimi ve İşletme Yönetimi Eğitimi uygulamaya konulacaktır.

Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ileterek, gelişmeleri burada açıklamaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.

Koordinatör