Öğrenim ücreti banka hesabına yatırıldıktan sonra, takip eden gün saat 10:00’dan itibaren ders açılmakta ve kursiyerin 10 gün boyunca kullanımına sunulduktan sonra kapatılmaktadır.
On günde, 10 dakika içerisinde kursiyere yöneltilen 5 seçenekli 10 test sorusundan en az 7’sine doğru cevap verilmesiyle başarı sertifikasına hak kazanılmaktadır.
Bir kişi en fazla 3 kez sınava girebilmektedir.